• יומן הגשמת המשאלה שלי

יומן הגשמת המשאלה שלי

24 20 ₪


יומן מונחה להגשמת משאלות
יומן אישי להגשמת משאלות מנחה את הילדים בתהליך, על פי הספר ״תפוח המשאלות״.

היומן זהה ליומן המופיע בסוף הספר, והוא מיועד לילדים נוספים או למשאלות נוספות.
מתחברים - המרכז לכישורים חברתיים


לפרטים מלאים